Nguyễn Đức Trọng

Họ tên: Nguyễn Đức Trọng

Năm sinh: 1992

Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên môn: VGA

Handicap: 7

Kinh nghiệm: 8 năm

ĐĂNG KÝ NGAY

Nguyễn Đức Trọng

Đánh giá huanluyenvien
Đăng ký học với VGC


    Nhập mã CAPTCHA: captcha