Chính sách quảng cáo

Trung tâm Đào tạo và phát triển Golf VGC xin chân thành cảm ơn quý đối tác, đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi. Những điều khoản dưới đây được tạo ra nhằm mục đích quản lý tốt hơn khía cạnh quảng cáo của hệ thống, bao gồm trang web và ứng dụng trên các thiết bị điện tử.

Cụm từ “quảng cáo” trong điều khoản chính sách này bao gồm dấu hiệu của bên thứ 3, bảng biểu của bên thứ 3, hoặc quảng cáo theo ngữ cảnh của bên thứ 3 và một số nội dung do bên thứ 3 tài trợ. Những điều khoản được đưa ra dưới đây theo quy định điều kiện chấp thuận quảng cáo trên Học viện.

Hơn nữa, Học viện VGC Golf Academy có quyền tùy ý thay đổi chính sách quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách công bố chính sách quảng cáo đã chỉnh sửa trên hệ thống trang web.

Dưới đây là những chính sách quảng cáo của Học viện:

 • VGC Golf Academy có quyền quyết định loại quảng cáo nào được chấp thuận và hiển thị trên hệ thống của Học viện. Trong bất cứ trường hợp nào, sự chấp thuận quảng cáo của Học viện không đồng nghĩa với việc xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.
 • Học viện không chấp thuận những quảng cáo không trung thực, trái thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử dân tộc, sai với đạo đức, văn hóa của dân tộc, đi ngược quan điểm của Học viện.
 • Học viện thừa nhận và kiên quyết giữ độc lập giữa quảng cáo và nội dung do Học viện biên tập. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích tài trợ hay quảng cáo cho bất cứ ai.
 • Chúng tôi không cho phép bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên tài sản phục vụ khách hàng mà không ghi rõ nhãn “quảng cáo”, “từ nhà tài trợ của chúng tôi”,….
 • Mỗi lần nhấp chuột vào mục quảng cáo của khách hàng chỉ có thể dẫn bạn đến trang web của bên thứ 3 hoặc nội dung được tài trợ tài sản của Học viện.
 • Học viện có độc quyền xác định cách tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin bằng cách nhập từ khóa, hoặc chủ đề được hiển thị trên hệ thống.
 • Nội dung quảng cáo của bên thứ 3 phải tuân thủ chính sách quảng cáo này.
 • Quảng cáo trên tài sản của hệ thống Học viện không được liên kết trực tiếp đến một trang yêu cầu email của người dùng. Các tài khoản của Học viện không được đăng quảng cáo yêu cầu đăng ký, đăng nhập mới có thể xem phần quan trọng của nội dung. Chúng tôi có quyền xác định mức độ để chấp thuận các nội dung được quảng cáo.
 • Học viện có quyền chấp nhận hoặc từ chối, hủy bỏ những quảng cáo từ hệ thống của Học viện vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ thông báo đến cho các nhà tài trợ khi có quyết định từ bỏ, từ chối hay chấp nhận và giải thích lý do cụ thể.
 • Nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật trong và ngoài nước, các quy định áp dụng cho quảng cáo của Học viện. Chúng thôi không giám sát việc tuân thủ quy định của nhà tài trợ. Thế nhưng chúng tôi có quyền xem xét mức độ phù hợp với pháp luật và các quy định của quảng cáo. Trường hợp nhận thấy vi phạm quy định, Học viện có quyền loại bỏ các quảng cáo khỏi hệ thống Học viện.
 • Các quảng cáo hiển thị trên hệ thống của Học viện không được chứa điểm ảnh thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm,… trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Học viện. Các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống Học viện không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng của nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Học viện.

Trên đây là một số những chính sách quảng cáo của Học viện VGC Golf Academy, bạn cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi khi truy cập trang web.